Nowa opcja synchronizacji siłowników Electrak HD

  • Siłownik Electrak HD Cutaway

Nowa funkcja synchronizacji dodana do zaawansowanych opcji sterowania elektromechanicznych siłowników liniowych Electrak® HD

Thomson Electrak HD, nasza najnowsza i najbardziej zaawansowana seria siłowników liniowych, jest teraz dostępna z nową opcją synchronizacji, tak by mieć jeszcze większą możliwość kontroli ruchu w nowoczesnych projektach maszyn. Funkcja ta pozwala podzielić obciążenie na maksymalnie 4 jednostki HD, co tym samym otwiera nowe możliwości w sytuacji, gdy pojedynczy siłownik HD nie udźwignie obciążenia.

Po zamontowaniu kilku siłowników z synchronizacją, projektanci mają możliwość korzystania z bardziej stabilnych i potencjalnie szybszych podnośników, braku dodatkowych prowadnic i udoskonalonego przemieszczania ładunków o nierównomiernym obciążeniu.

System kontroli synchronizacji wbudowany jest wewnątrz siłowników, instalacja jest maksymalnie uproszczona.

Idealne zastosowanie dla tej serii siłowników stanowią wszelkiego rodzaju podnośniki stołowe, sterowanie paneli słonecznych, podnośniki do pokryw oraz inne urządzenia, w których nierównomierne lub przesunięte obciążenie jest potencjalnym wymogiem projektowym.

Synchronizacja siłownika Electrak HD

Synchronizacja pozwala na integrację ruchu nawet do czterech siłowników Electrak HD.